ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SERVICE

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MAZDA ΣΑΣ

Το 2005, η Mazda άρχισε να χρησιμοποιεί το Ψηφιακό αρχείο service. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του αρχείου είναι ότι ολόκληρο το ιστορικό συντήρησής σας αποθηκεύεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής My Mazda.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SERVICE

Από το 2006 προσφέρουμε στην Ευρώπη το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Σέρβις για όλα τα νέα αυτοκίνητα.

Αυτό αποθηκεύει και τεκμηριώνει όλες τις εργασίες συντήρησης και τις πρόσθετες εργασίες που εκτελούνται στο αυτοκίνητό σας σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

Έτσι έχετε συνεχώς διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Mazda