ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να λαμβάνετε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες εύκολα σε περίπτωση ανάκλησης για το όχημά σας. Αν το όχημά σας επηρεάζεται από μια ανάκληση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Mazda το συντομότερο δυνατό, για να ζητήσετε την επισκευή του οχήματός σας δωρεάν.

Τι είναι η ανάκληση; Αν η Mazda εντοπίσει ένα πρόβλημα σε ένα προϊόν που σχετίζεται με την ασφάλεια, τους κανονισμούς ή τις εκπομπές, η εταιρεία θα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για ανάκληση. Οι πελάτες θα ειδοποιηθούν για την ανάκληση το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορούν να κανονίσουν ένα ραντεβού για δωρεάν επιθεώρηση ή επισκευή από έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Mazda.

Υπάρχει ανάκληση για το Mazda μου;

Αναζήτηση για ανακλήσεις μέσω πλαισίου

Ο αριθμός πλαισίου αποτελείτε από 17 χαρακτήρες, και μπορεί να βρεθεί στην άδεια κυκλοφορίας ή στο πάτωμα του αυτοκινήτου από την πλευρά του συνοδηγού.

Καμιά ανάκληση δεν βρέθηκε για αυτόν τον αριθμό πλαισίου

Πλαίσιο:: {{searchString}}

Το πλαίσιο δεν αναγνωρίζεται από την βάση ανακλήσεων της Mazda Europe.

Το όχημα σας έχει ανάκληση. ({{responseData.length}})

Πλαίσιο:: {{searchString}}


{{item.campaignNumber}}

{{item.description}}

Επισήμανση.

  • Σε περίπτωση που το όχημα σας έχει ανάκληση , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Mazda για να κανονίσετε την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας χωρίς κόστος.
  • Οι ανακλήσεις που έχουν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται στο σύστημα, λόγω του χρόνου που χρειάζεται να ενημερωθούν εσωτερικά τα συστήματα μας. Παρακαλούμε, να αγνοήσετε τις πρόσφατα ολοκληρωμένες ανακλήσεις, από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα αποτελέσματα αντλούνται από ενεργή βάση δεδομένων τα οποία μπορούν να αλλάξου εφόσον γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες . Συνίσταται να γίνεται περιοδικά έλεγχος για να βεβαιώνεστε ότι έχετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση κατάστασης των ανακλήσεων.

Αναζήτηση αντιπροσώπου.

ΠΙΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ TEST DRIVE

1Τα οχήματα που εμφανίζονται μπορεί να μην είναι τα ίδια με τα μοντέλα που προορίζονται για την ελληνική αγορά. Τα χρώματα και μερικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό μοντέλο και τα οχήματα μπορεί να διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι προτεινίμενες από την Mazda Ελλάδας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και τέλη ταξινόμησης για μοντέλα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Mazda για την ακριβή τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου.